Wij maken het verschil

Digitale services

Voor het gebouw onderhoud van de toekomst is het niet meer nodig om overal mensen voor in te zetten. Door systemen met elkaar te verbinden en slimme data (A.I.) in te zetten kunnen we met betere inzichten nieuwe proactieve services leveren nog voordat de vraag bij gebruiker zelf gerezen is. De efficiency en het gebruikersgeluk van een gebouw nemen hierdoor gigantisch toe. Daarnaast bieden interactieve tools zoals bijvoorbeeld VR de mogelijkheid een project te beleven en in te richten nog voordat er ook maar een spijker geslagen is.

Building Information Modelling met VR

Optimaal ontwerpen, fijnslijpen tot op de kleinste details
Building Information Modelling (BIM) is de nieuwe standaard voor samenwerken in de bouw. Het BIM-proces gaat ervan uit dat relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. De betrokken partijen in het bouwproces werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Als aanvulling op het BIM model wordt steeds vaker gewerkt met Virtual Reality (VR) technieken, die het mogelijk maken om het ontwerp tot in het kleinste detail door te nemen en te optimaliseren.

Digitalisering processen

De bouwkolom verder optimaliseren
Er liggen enorme kansen voor digitalisering in de bouw, met name door software en processen te integreren. Door verschillende systemen en softwarepakketten beter op elkaar aan te laten sluiten kunnen enorme efficiëntie stappen gemaakt worden. Koers investeert in samenwerking met ketenpartners in het optimaliseren van de bouwkolom. Met behulp van digitalisering wordt samenwerking en informatie-uitwisseling gestructureerd en makkelijker gemaakt. Met als doel verspilling en faalkosten te voorkomen. Koers heeft hiervoor de SAAS-oplossing BRXY ontwikkeld.

Building automation

Slimme gebouwen
Door de controle van een gebouw te centraliseren wordt het beheren van systemen eenvoudiger en efficiënter. De kwaliteit van het gebouwbeheersysteem, waarop verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en andere gebouwsystemen zijn aangesloten, heeft invloed op het comfort van de gebruikers, de efficiënte werking van bouwsystemen, de vermindering van het energieverbruik en de operationele kosten, en een verbeterde levenscyclus van nutsbedrijven. Door middel van building automation bewaakt en controleert KOERS de kwaliteit van de mechanische installaties, gebouwveiligheid, brand en overstroming veiligheid, verlichting (in het bijzonder noodverlichting), HVAC en vochtigheid en ventilatiesystemen in een gebouw.

Meer weten?

Edwin de Kruijff

manager bedrijfsvoering
088 09 90 220 info@koers.com
Naar boven