Wij maken het verschil

Wij zijn de nieuwe
generatie makers

Wij maken
het verschil

De gebouwde omgeving verandert in sneltreinvaart. De markt vraagt om slimme oplossingen voor betere gebouwen en innovatieve manieren van samenwerken. Technologie biedt oplossingen voor de snel veranderende eisen.

Daadkrachtig, slim en respectvol

Wij zijn de nieuwe generatie makers. Daadkrachtig, slim en respectvol. Onze cultuur bepaalt onze toekomst. Bijna vijftig jaar geleden begonnen door een ondernemend echtpaar, dat het verschil wilde maken. Inmiddels uitgegroeid tot een succesvol familiebedrijf met 200 slimme, ambitieuze vakmensen.

Wij willen het verschil maken met innovatieve oplossingen die zorgen voor betere gebouwen. Gebouwen die gezond, duurzaam, gastvrij, veilig, slim en aantrekkelijk zijn. Met respect voor elkaar en voor het milieu.

01

Uitdagingen

De wensen vanuit de markt en steeds strengere eisen van overheden zorgen voor een toekomst met vele uitdagingen. Wij lopen voorop, samen met onze partners, om hier vorm aan te geven.

Uitdaging

Brandveiligheid

De brandveiligheid van veel bestaande gebouwen voldoet niet, is complex en onoverzichtelijk. Met grote risico’s voor eigenaren en gebruikers.

Uitdaging

Duurzaamheid

Voor 2050 moeten 8 miljoen woningen zijn verduurzaamd en van het gas af zijn. Een flinke uitdaging voor o.a. woningcorporaties.

Uitdaging

Bouw

Voor 2030 moeten er bijna een miljoen woningen worden gebouwd. Dat gaat de traditionele bouw niet lukken.

Uitdaging

Energie

Alle kantoren moeten per 1 januari 2023 beschikken over energielabel-C. 40 miljoen m2 is nog niet zo ver.

We denken altijd in oplossingen, problemen zijn uitdagingen.
Harold Koers – CEO
02

Aanpak

Wij maken het verschil door bij het creëren van slimme oplossingen uit te gaan van de drie strategische pijlers co-creatie, innovatie en welzijn. Deze geven de richting aan onze strategie: vastgoed op voorsprong brengen met slimme oplossingen.

Strategische pijler

Co-creatie

KOERS heeft een groot team vakmensen, die met elkaar en met de klant het verschil maken. Onze belofte: professioneel voor elkaar. Met slimme oplossingen die zorgen voor betere gebouwen. Hierbij werken we nauw samen met innovatieve partners op het gebied van bijvoorbeeld IT, brandveiligheid, verduurzaming en complexe E- en W-installaties.

Strategische pijler

Innovatie

Zonder vernieuwing staan we stil. Slimme techniek en technologie, internet of things en big data vormen de basis waarmee KOERS het verschil maakt. Hierbij werken we samen met jonge, dynamische bedrijven zoals het Haagse Octo voor de analyse van big data, verzameld door drones en sensoren..

Strategische pijler

Welzijn

Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering (profit), waarbij we rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en de menselijke aspecten binnen en buiten de onderneming (people). Met ons beleid en onze activiteiten proberen we een goede balans te vinden tussen deze drie en te streven naar een duurzame toekomst.

Zonder een aanjager van innovatie blijven de meeste bedrijven stilstaan.
Harold Koers – CEO
03

Oplossingen

100%
in controle van de brandveiligheid van gebouwen

Brandveilig

De brandveiligheid in de meeste bestaande gebouwen voldoet niet, is complex en onoverzichtelijk. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. NLVeilig biedt gebouweigenaren en beheerders, alles op het gebied van brandveiligheid.

www.nlveilig.com
2023
wij brengen uw kantoor naar label C of lager

Duurzame kantoren

The Road to Paris richt zich op de planmatige vermindering van de energievraag. Dat kan door het verbeteren van de gebouwschil en klimaat installaties, energiemanagement en de introductie van duurzame energie-opties.

www.theroadtoparis.nl
300K
is het woningtekort dat we willen aanpakken

Modulair

Modulair bouwen vormt de oplossing voor het woningtekort, het tekort aan bouwpersoneel en de achterblijvende productiviteitsgroei. Domodo beweegt mee met de veranderende woonbehoefte.

www.domodo.nl
2050
2,1 mio woningen gasloos

Gasloos

Met Platform 2050 geeft KOERS praktische invulling aan corporatie-instrumenten zoals de Routekaart CO2-neutraal 2050 en de aanvullende Routeplanner CO2-neutraal 2050. Platform 2050 biedt corporaties slimme oplossingen om op efficiënte, planmatige wijze hun woningvoorraad gasloos en CO2-neutraal te maken.

www.platform2050.com
04

Samen het verschil maken?

Een goede samenwerking begint met een goed gesprek. Heb je vragen of zou je een voorstel willen bespreken, we horen het graag.

Neem contact op

Naar boven