KOERS maakt het verschil

Wet Keten Aansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

G-rekening

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen.

Bron tekst: belastingdienst


Koers en de Wet Keten Aansprakelijkheid

De volgende vestigingen maken deel uit van KOERS Groep BV:

  • KOERS Rotterdam
  • KOERS Leiden
  • KOERS Utrecht
  • KOERS Amsterdam
  • KOERS Gouda
  • KOERS Eindhoven
  • Aannemersbedrijf Gebr. Ouwendijk BV

KOERS Groep BV documenten Wet Keten Aansprakelijkheid:

Naar boven