KOERS maakt het verschil

Gedragscode

De gedragscode van KOERS is vastgesteld door de Directie van KOERS en geldt voor een ieder die op op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een inleenovereenkomst werkzaam is bij KOERS of een van haar dochterbedrijven.

Waarom is er een gedragscode?

De directie van KOERS beoogt met deze interne gedragscode de medewerkers van KOERS meer bewust te maken van ethisch handelen door vast te leggen wat in het algemeen wel en niet als wenselijk gedrag in de vastgoedsector en binnen KOERS moet worden beschouwd.

Voor de volledige PDF-versie van de gedragscode van KOERS Klik hier.

Naar boven