KOERS maakt het verschil

Vakmanschap & partnerschap in scholen, zorgprojecten en meer

Hoewel we in Leiden heel wat meer doen dan scholen verbouwen, is deze activiteit zo langzamerhand een soort specialiteit geworden. Een specialiteit die, behalve het nodige vakmanschap, vooral ook een bepaalde werkhouding vergt. Hierover zijn we in gesprek gegaan met teammanager Tom Onderwater, projectleider Jaco van Tol van KOERS Leiden en met Loes Kellendonk. Een architect met wie op dit terrein veel wordt samengewerkt en die al net zo thuis is in het onderwijs als de KOERS mannen.

KOERS Leiden is op haar best wanneer er uitdagingen zijn. Zoals schoolverbouwingen en -renovaties, waarbij het reguliere onderwijsproces natuurlijk geen hinder mag ondervinden van de bouwwerkzaamheden en veiligheid een belangrijke rol speelt. Werkzaamheden vinden dan ook praktisch altijd plaats tijdens de schoolvakanties. Een mooie uitdaging die staat of valt met een goede voorbereiding, aldus teammanager Tom Onderwater: “Belangrijk is dat je vanuit de opdrachtgever op het juiste moment over de juiste informatie beschikt. Is dat het geval en je hebt voldoende tijd om je voor te bereiden, dan gaat het in principe altijd goed. Zo hebben we de afgelopen vakantieperiode de verbouwing/renovatie gedaan van het Stanislas vmbo-mavo Delft. Daar hebben we de aula en de docentenkamer aangepakt."

Dit soort projecten doen een groot beroep op ons vakmanschap en onze creativiteit.

"Belangrijk bij dit soort projecten is dat het moet gebeuren binnen een bepaalde tijd, zonder uitloopmogelijkheid. Wij kunnen dat waarmaken. Dat vergt een goede voorbereiding en de durf bepaalde beslissingen te nemen. Want vaak zijn gedurende de bouw veel van de betrokkenen niet bereikbaar, dan moet je keuzes maken. Wij maken kennelijk de juiste keuzes. Opdrachtgevers hebben het vertrouwen dat het goed komt. Dat ze terugkomen van vakantie en dat het netjes af is, volgens plan.”

Teamwork

Niet alleen de opdrachtgevers van KOERS hebben het vertrouwen dat het wel goed komt. Ook de architect met wie KOERS veelvuldig dergelijke schoolprojecten aanpakt, Loes Kellendonk, weet dat KOERS begrijpt wat de bedoeling is. Projectleider Jaco van Tol van KOERS, die vanaf het begin bij het project betrokken was, de offerte heeft opgesteld en mede verantwoordelijk was voor de uitwerking en realisatie: “Loes Kellendonk ontwerpt en wij maken de technische vertaalslag, zodat het niet alleen constructief en bouwkundig in orde is, maar dat het geheel ook de door haar beoogde sfeer en beleving heeft. Dat vergt met name flexibiliteit. Zowel in het uitdenken en detailleren van het ontwerp, als in de uitvoering. Dat werkt alleen maar, als je perfect weet wat je aan elkaar hebt. En eerlijk, open en transparant bent.”

Een enthousiaste Loes Kellendonk beaamt de kracht en het belang van het samen optrekken: “Bouwer, architect, installateur, meubelmaker: iedereen vormt een even belangrijk schakel. Je moet het samen uitdokteren. In die samenwerking moet je elkaar vertrouwen en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Als de sfeer goed is, dan komt het altijd wel goed. We hebben inmiddels al heel veel projecten met KOERS uitgevoerd en dat gaat perfect. Wat ik heel erg plezierig vind, is dat ze superflexibel zijn en heel goed snappen wat wij hebben ontworpen. Met een bepaald beeld, een bepaald doel en een bepaalde sfeer voor ogen. Ze komen dan met oplossingen waaruit duidelijk blijkt dat ze begrijpen met welk idee we wat aan het doen zijn. Dat werkt superfijn!”

Breed werkterrein

Wat geldt voor projecten in het onderwijs, geldt ook voor projecten in de gezondheidszorg. Een ander specialisme van KOERS Leiden. Ook hier moet rekening gehouden worden met het primaire proces, waardoor bouwwerkzaamheden vaak ’s avonds of in het weekend plaats moeten vinden. Tom Onderwater: “Het zorgproces staat voorop en je moet de overlast van je werkzaamheden tot een minimum beperken. Daarnaast doen dit soort projecten een groot beroep op ons vakmanschap en onze creativiteit.” KOERS Leiden is sowieso sterk in projecten waarbij vakmanschap een belangrijke rol spelen. Zoals verbouwingen van monumentale woningen in een binnenstedelijke setting. Projecten die vragen om vakmanschap, flexibiliteit, slimme oplossingen, een innovatieve aanpak en een goede voorbereiding. Tom Onderwater: “De renovatie/verduurzaming van een gemeentelijk of rijksmonument vraagt om creatieve oplossingen die niet alleen bouwkundig verantwoord zijn, maar die ook betaalbaar zijn en die voldoen aan de eisen die welstand stelt. Ook dat soort klussen vormen een uitdaging die wij graag aangaan.”

Naar boven