KOERS maakt het verschil

Woningen verduurzamen met Platform2050

Het is een flinke uitdaging, maar in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Wijk voor wijk worden woningen verduurzaamd en voor 2030 moeten dat er al 1,5 miljoen zijn. Dit vraagt natuurlijk om een efficiënte aanpak, waar KOERS en Platform2050 de handen voor ineen slaan.

Zonnepanelen leggen KOERS

Verduurzamen van woningen

Met zo'n uitdaging in het verschiet, is het initiatief Platform2050 tot stand gekomen. Initiatiefnemer Bart Wansink werkte eerst voor een bedrijf dat warmtepompen maakt, waarin energieconcepten voor de nieuwbouw werden ontwikkeld. Door de stijgende vraag van energiezuinig bouwen kwam al snel het idee voor Platform 2050 op zijn pad om planmatig woningen te verduurzamen. Dit sloot haarfijn aan op de missie van KOERS om betere gebouwen voor een betere toekomst te maken.

Bart: "Het is een lange adem. Niet iedereen weet ook hoe ze een woning moeten verduurzamen. Daar proberen wij een steentje aan bij te dragen."

Met als doel gebouwen energiezuinig te maken, zijn er meerdere gespecialiseerde vastgoed onderhoudsbedrijven aangesloten. Op die manier kan Platform2050 niet alleen op maat adviseren, maar kan er tot aan de oplevering van het project samen worden gewerkt.

Bart Wansink en Harold Koers gaan de samenwerking aan.
Bart Wansink en Harold Koers gaan de samenwerking aan.

Van tekentafel naar praktijk

"We zijn in principe een renovatieplatform" deelt Bart. Met een vijf stappen model bekijkt Platform2050 naar het woningbezit van corporaties en beleggers. Wat zijn de huidige energielabels en wat zijn de ambities?

"We kijken onder andere naar isolatie, het ventilatiesysteem en naar de mogelijkheid van zonnepanelen en warmtepompen. Om dit in kaart te brengen, hebben we een rekenmethodiek ontwikkeld die uitrekent wat het label van de woning is en wat het vernieuwde label kan worden. Dit doen we doormiddel van een Quickscan of een maatwerkadvies op locatie”

In het daaropvolgende adviesplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ambities gehaald kunnen worden. Vervolgens wordt met een uitgewerkt plan een van de partners van Platform2050 ingeschakeld, zoals KOERS, die de realisatie volledig kan overnemen.

A tot Z

Platform2050 adviseert niet alleen, maar zorgt met haar partners ook voor de uitvoering en coördinatie. Niet alleen komt hier het advies tot stand, ze bieden ook de verwerking van het advies aan. Het hele plan wordt uitgevoerd. "Stel je hebt een wijk met 50 woningen die allemaal duurzaam gebouwd moeten worden, dan kan je bij Platform2050 aankloppen en wordt alles van A tot Z geregeld. Van advies tot oplevering."

Heb jij hulp nodig bij het planmatig verduurzamen van (een) woning(en)? Download onze whitepaper om meer te leren over de efficiënte aanpak van Platform2050. Wil je aansluiten bij Platform2050? Neem dan contact op via de website.

Naar boven