KOERS maakt het verschil

‘Wat verwacht de gebruiker van zorgvastgoed?’

We hebben op het ogenblik te maken met een dubbele vergrijzing. Niet alleen neemt het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw toe; ook de gemiddelde leeftijd doet dat. Hoe kom je daaraan tegemoet qua huisvesting? Want de vergrijzing vraagt om specifieke woonvormen en -concepten die niet iedere bouwer zomaar even kan realiseren.

GHZ exterieur | KOERS

KOERS: de zorgvastgoedspecialist

KOERS maakt het verschil. Ook als het gaat om zorgvastgoed. KOERS is al jaren actief op het gebied van zorgvastgoed, is thuis in de specifieke wet- en regelgeving en weet als geen ander wat er van je wordt verwacht als bouwer. Richard de Bruin, technisch adviseur & planvoorbereider bij KOERS werd speciaal aangetrokken om richting te geven aan het beleid op dit gebied. Omdat hij een schat aan ervaring heeft op dit terrein. Zowel aan de vraag- als de aanbodzijde. Zo werkte hij jarenlang niet alleen als projectleider voor architectenbureaus gespecialiseerd in zorgprojecten, maar was hij ook vanuit zorginstellingen als technisch adviseur & bouwcoördinator betrokken bij dergelijke opdrachten.

De Bruin: “Doordat ik aan de klantzijde heb gewerkt, weet ik wat de gebruiker verwacht van huisvesting en de voorzieningen. In veel zorginstellingen heb je te maken met bewoners die gebruik maken van zorghulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen. Dat heeft niet alleen consequenties voor de openbare ruimtes, maar ook voor de badkamers, de toiletgroepen, et cetera.” Daarnaast zijn er specifieke zorg processen, benodigde ondersteunende ruimten, en heb je te maken met specifieke wetgeving en kwaliteitsnormen bijvoorbeeld t.a.v. hygiëne en legionella.

Ziekenhuizen

Behalve voor zorginstellingen, heeft KOERS de afgelopen jaren veelvuldig gewerkt voor ziekenhuizen, zoals Het Groene Hart ziekenhuis in Gouda en het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Ook daarvoor geldt een speciale aanpak. In het algemeen geldt natuurlijk dat je in een ziekenhuisomgeving uiterst zorgvuldig moet werken, zeker als de werkprocessen tijdens de bouw gewoon doorgang moeten vinden. Dat stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de wijze waarop je de routing en opslag van bouwmaterialen inricht en hoe je omgaat met de hygiëne. De Bruin: “Denk daarbij bijvoorbeeld aan werken met onderdruk, zodat er geen stof wordt verspreid vanaf de werklocatie. Er moet zeer zorgvuldig worden gewerkt, met respect voor de omgeving, de medewerkers, de patiënten en de bezoekers.”

Proces is belangrijk

Het gaat bij zorgvastgoed niet alleen om de specifieke voorzieningen, maar ook om het proces. Richard de Bruin: “Iedere aannemer kan bij wijze van spreken wel nieuwbouw realiseren, maar bij renovatie van bestaand zorgvastgoed en bewoning krijg je als bouwer te maken met kwetsbare klanten. Wij hebben daar ervaring mee en weten daarmee om te gaan. Want het primaire proces, de zorg, moet altijd doorgang vinden. Bij nieuwbouw heb je daar niet mee te maken.” Het betekent dat KOERS graag meedenkt zowel over de uitvoering als ook juist in de initiatief fase.

Renovatie in plaats van nieuwbouw

Een ander punt is dat zorginstellingen steeds vaker worden geconfronteerd met teruglopende budgetten waardoor nieuwbouw ook niet meer haalbaar is. KOERS kan door haar jarenlange ervaring met renovatie en specifieke zorgkennis meedenken. Gekeken wordt of de bestaande huisvesting kan worden gerenoveerd en voor welke termijn. Vaak is zo’n 80% van het gebouw nog ok en moet zo’n 20% aangepast worden. De Bruin: “Ik ga dan in gesprek met de gebruikers om hun wensen te horen. Met de juiste kennis en door zaken slim aan te pakken kun je vaak met relatief kleine ingrepen een hele hoop bewerkstelligen en het pand weer echt goed bruikbaar en toekomstbestendig maken.”

Slim, functioneel, betaalbaar

Met andere woorden: hoe kan het slim, goed, functioneel en betaalbaar zowel qua initiatief – ontwerp – en de uitvoering. Het geldt overigens in het algemeen, volgens De Bruin, dat het belangrijk is om vroegtijdig in gesprek te gaan met de opdrachtgever: “Juist in het begin van het proces is het belangrijk om mee te denken.”

Gerelateerd
Meer weten?

Roland van der Hoek

commercieel manager
088 09 90 220 info@koers.com
Naar boven