KOERS maakt het verschil

happy buildings + happy people

Onze innovatieve service- en onderhoudsorganisatie vertaalt klantbehoeften in slimme oplossingen die daadwerkelijk voordeel opleveren. Ons credo: happy buildings + happy people

High Key Onderhoud KOERS

Calamiteiten 24/7

Eén aanspreekpunt voor al uw storingen

KOERS maakt het verschil. Ook als het gaat om storingsonderhoud. Wij lossen problemen op van lekkende kraan tot het vervangen van hang- en sluitwerk. Geen opdracht te klein voor onze service organisatie. Onze klantenservice coördineert al deze werkzaamheden centraal, slim en planmatig.

Onze klantenservice houdt u direct op de hoogte wanneer storingen worden opgelost door ons gespecialiseerde montageteam.

  • één vast aanspreekpunt;
  • 24/7 bereikbaarheid;
  • landelijke dekking;
  • minimaliseren onderhoudskosten;
  • focus op uw eigen primaire proces.

Preventief onderhoud

Slimme onderhoudsplanning met NEN 2767

KOERS maakt het verschil. Oók bij meerjarige onderhoudsplannen. Aan de hand van NEN 2767-1 brengt KOERS de technische conditie van gebouwen in kaart. Op basis van deze conditiemetingen maken we een lange termijn onderhoudsplanning. Hier wordt een kostenraming aan gekoppeld.

Als vastgoedeigenaar wilt u graag zekerheid over de kwaliteit en kosten van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van uw gebouwen op lange termijn. Onze specialisten bieden ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het gebouw en geven advies over mogelijke besparingen, veiligheidsmaatregelen, millieu en energie.

Predictief onderhoud

Voorspellen van onderhoudsbehoeften
KOERS maakt het verschil. Oók bij predictief onderhoud, op basis van data en historie. Met het inzicht in de conditie van gebouwonderdelen en hoe deze zich in de toekomst ontwikkelen, kan een inschatting worden gemaakt van de levensduur en het onderhoud worden ingepland. Door pro-actief te werken worden mogelijke (onnodige) kosten op lange termijn voorkomen en houd je het comfortniveau voor gebruikers hoog. Zeker voor kritische gebouwonderdelen is dit van essentieel belang zijn.

Vormen van preventief onderhoud die wij aanbieden zijn:

  • resultaatgericht onderhoud;
  • risicogestuurd onderhoud;
  • conditiegestuurd onderhoud;
  • systeemgerichte contractbeheersing.
Naar boven