KOERS maakt het verschil

Een kunststuk op retailgebied: Picasso Passage

PICASSOPASSAGE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Bij de verbouwing van een winkel of winkelcentrum loop je als bouwer altijd tegen één groot probleem aan. Dat tijdens de werkzaamheden de verkoop gewoon doorgaat. Bij de modernisering van winkelcentrum De Scholver tot PicassoPassage was dat overigens maar één van de obstakels. Een lastige locatie en een krappe planning vormden een andere uitdaging.

Hoofdaannemer KOERS had te maken met een extreem korte werkvoorbereidingsperiode (slechts één maand!) en een bouwtijd, inclusief sloop, van slechts 9 maanden. Toen moest de baby er ook echt zijn, omdat anders de absolute verkooppiek van het jaar, de feestdagen, gemist zou worden. Spannend dus, om dat voor elkaar te krijgen.

"We hadden te maken met een extreem korte werkvoorbereidingsperiode van slechts 1 maand."


Lastige locatie

Ook de locatie was een dingetje. Pal tegen een drukke weg aan. Waardoor KOERS rekening moest houden met een diversiteit aan intensieve verkeersstromen van voetgangers, fietsers, auto’s, bussen (die niet omgeleid konden worden) en treinen. Projectleider Frank Hoogendoorn van KOERS: “Er was nauwelijks ruimte voor opslag. Daardoor moest praktisch alles just-in-time geleverd en verwerkt worden. Ook moest er op dagen dat er een bouwkraan nodig was, 1 rijbaan van de weg worden afgesloten en moesten we verkeersregelaars inzetten. Daarnaast kwamen de nooduitgangen van de naastliggende panden uit op het bouwterrein. Ook daar moesten we oplossingen voor verzinnen. Net zoals trouwens voor de voetgangersstroom van winkelend en passerend publiek.”

“Er was nauwelijks ruimte voor opslag, waardoor praktisch alles just-in-time geleverd en verwerkt moest worden."

Verwachtingsmanagement

Behalve met het oplossen van praktische, bouwkundige uitdagingen (op zich al lastig genoeg) maakte KOERS het verschil door slim om te gaan met de belangen van heel veel verschillende stakeholders: winkeliers, winkelend publiek, passanten, automobilisten. Frank Hoogendoorn: “Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord hierbij. Wanneer mensen weten wat er staat te gebeuren, ook al is het overlast, dan wordt dat veel makkelijker geaccepteerd, dan wanneer men wordt geconfronteerd met een onverwachte situatie. Daarnaast moesten we natuurlijk ook praktische, veilige oplossingen verzinnen om de bouwlocatie af te schermen voor het winkelend en passerend publiek en de overlast voor iedereen zoveel mogelijk beperken.”

"Wanneer mensen weten wat er gaat gebeuren dan wordt dat makkelijker geaccepteerd, dan wanneer men wordt geconfronteerd met een onverwachte situatie."
Naar boven