KOERS maakt het verschil

KOERS en RoosRos Architecten geven innovatief bouwen een gezicht

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de bouw. Er liggen diverse uitdagingen die de komende decennia opgepakt en gerealiseerd moeten worden: de verduurzaming van ruim 7 miljoen woningen, het Energieakkoord tot 2022, het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal Grondstoffenakkoord voor een volledig circulaire economie in 2050. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de onderwerpen die de afgelopen jaren, vóór Covid-19, de agenda bepaalden: stikstof en PFAS.

Gummarus Steenbergen | KOERS

Duurzame toekomst

Onderwerpen die voor met name de bouw enorm belangrijk zijn. Want met name de bouw zal aan de bak moeten met innovatieve oplossingen die moeten zorgen voor een duurzamer toekomst. Want er moeten ook nog eens een miljoen woningen worden gerealiseerd voor 2030. Mark Boschman van RoosRos Architecten en Arjan van de Watering, bij KOERS verantwoordelijk voor innovatieve woon- en bouwconcepten, schetsen in het Vastgoedjournaal de nieuwe bouwtoekomst. Lezen dus!

Gerelateerd
Naar boven