KOERS maakt het verschil

KOERS brengt ESG naar de werkvloer door opleidingspakket

ESG wordt een steeds belangrijker onderwerp in BOG en dan met name in de kantorenmarkt. KOERS begrijpt dat als geen ander en heeft samen met de KPE Groep een opleidingspakket ontwikkeld, waarin op dit moment ESG centraal staat. Vorige maand vond bij Fris in Amsterdam de aftrap plaats. Dit om ESG van boardroom op praktische manier naar werkvloerniveau te brengen, aldus initiatiefnemer Roland van der Hoek van KOERS. Samen met managing director Marc Poelmann van Fris en opleider Djordy van Laar, kijkt hij terug op een geslaagde eerste start van het opleidingspakket.

"Voor veel partijen is ESG een nogal abstract onderwerp en mede daardoor een ver-van-hun-bed-show. Dit terwijl het hartstikke belangrijk is en, door Europese wetgeving, de komende jaren steeds belangrijker wordt."
Roland van der Hoek

Roland van der Hoek vertelt om te beginnen meer over de achtergrond van de opleiding en legt uit waarom er gestart is met ESG. Want hoewel de scope van de samen met KPE ontwikkelde opleidingspakketten breder is en ook onderwerpen als kunstmatige intelligentie en sensortechnologie omvat, vormt ESG de belangrijke eerste stap. Roland van der Hoek legt uit: “We duiken in de nieuwste ontwikkelingen om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Voor veel partijen is ESG een nogal abstract onderwerp en mede daardoor een ver-van-hun-bed-show. Dit terwijl het hartstikke belangrijk is en, door Europese wetgeving, de komende jaren steeds belangrijker wordt.” Volgens Roland van der Hoek is ESG niet langer een optie, maar een essentiële pijler. Doelen van de opleiding zijn daarbij kennis vergaren, klantverwachtingen begrijpen, duurzame praktijken integreren en klantrelaties versterken.

“ESG speelt niet alleen een belangrijker rol voor onze klanten, met name grote institutionele beleggers, maar ook voor de huurders die steeds vaker eisen dat het kantoorgebouw waarin ze zitten ESG compliant is."
Marc Poelmann

Van strategisch naar operationeel niveau

Met de opleiding wil KOERS haar relaties handvatten bieden hoe ze om kunnen gaan met ESG en hoe ze het concreet kunnen vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk. Roland van der Hoek: ‘Zeg maar, het onderwerp ESG van strategisch niveau naar operationeel niveau te brengen. En van boardroom naar werkvloer niveau. Waarbij vragen centraal staan als: wat is ESG, waarom is het zo belangrijk, hoe gaat het jou raken en, heel belangrijk, hoe kun je er praktisch invulling aan geven.” Eerste stap daarbij was zogezegd een pilot die begin maart plaatsvond bij Fris Investment Care, een partij die met name tal van grote institutionele beleggers ontzorgt op het gebied van commercieel vastgoedbeheer. Managing director Marc Poelmann van Fris vertelt dat ESG daarbij een steeds belangrijker rol speelt. “Niet alleen voor onze klanten, met name grote institutionele beleggers, maar ook voor de huurders die steeds vaker eisen dat het kantoorgebouw waarin ze zitten ESG compliant is. Dus is het belangrijk om het onderwerp ESG op de werkvloer te krijgen, want dáár moet het concreet vorm krijgen. We krijgen van allerlei kanten te horen dat er verduurzaamd moet worden, maar hoe je dat moet doen, wordt er niet bij verteld. Deze opleidingsmodule maakt ESG niet alleen concreter, maar leert je ook hoe je samen met een bouwpartner zoals KOERS er invulling aan kunt geven.”

Kennissessie ESG met deelnemers van KOERS – Fris was een groot succes!
Kennissessie ESG met deelnemers van KOERS – Fris was een groot succes!

ESG op de werkvloer

Marc Poelmann was dan ook, samen met vier collega’s, deelnemer aan de pilot waarbij ze, twee aan twee, teams vormden met vijf medewerkers van KOERS. Teams die samen een huiswerkopdracht meekregen om uit te werken. Marc Poelmann: “Dat is al behoorlijk concreet, want we moeten een business case maken voor een opdrachtgever om zijn pand te verduurzamen en daar dan ook de argumenten bij geven. Welke keuzes maak je en waarom. Kortom, een situatie waar we in de dagelijkse praktijk ook veelvuldig mee te maken hebben.” Waar Roland van der Hoek aan toevoegt: “Voor ons als KOERS is het belangrijk omdat we pro-actief moeten kunnen meepraten en adviseren. En antwoord kunnen geven op de vraag hoe je een kantooretage ESG-compliant verhuur gereed oplevert. Waar moet deze dan aan voldoen?”

Dialoog

Djordy van Laar en Lars Vilder, die namens de educatie expert KPE Groep het opleidingspakket verzorgen, waarin ESG centraal staat zijn enthousiast over de pilot. Djordy van Laar is in het dagelijks leven verbonden aan Alba Concepts, een adviesbureau gespecialiseerd in circulair bouwen, en als specialist ingehuurd door KPE Groep. “Het was enerzijds een hele leuke opleidingsmodule, maar anderzijds ook een mooie dialoog, waarin ik vanuit de praktijk goeie feedback kreeg van de deelnemers. ESG komt nu een beetje op stoom omdat er rapportageverplichtingen komen. Daar hebben we tijdens de module trouwens ook leuke oefeningen mee gedaan. Wie er nu niet op inspeelt, mist straks de boot. Het raakt daarmee dus direct aan de toekomstbestendigheid van partijen zoals Fris en KOERS die zich bezig houden met gebouwenonderhoud. Zij zijn zich dan ook terdege bewust van het belang van ESG. De eerste stap daarbij zijn opleidingsmodules zoals gehouden bij Fris. Het moet gaan groeien binnen de ondernemingen.”

"In die zin was de pilot ook verhelderend voor de deelnemers omdat het ze inzicht gaf in alle schakels die samen de ESG keten vormen."
Djordy van Laar

Keten

Tijdens de opleidingsmodule schetste Djordy van Laar om te beginnen het belang van ESG en hoe ook iemand op de werkvloer bij kan dragen aan ESG. “Enerzijds is het dus een kwestie van begrip kweken en waarom het centraal moet komen te staan. Anderzijds hoe je dat concreet kan bewerkstelligen. Ik kreeg daarbij van de deelnemers ook een goed beeld van waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen om ESG hard te maken. De meesten hadden wel van ESG gehoord, maar zagen niet meteen raakvlakken met hun eigen werk.” Wat daarbij opmerkelijk genoeg ook naar voren kwam, zo bleek tijdens de eerste opleidingsmodule , was dat ook opdrachtgevers soms niet zitten te springen om een gebouw ESG proof te maken, maar prijs een belangrijk criterium vinden. In zo’n geval zou het initiatief juist vanuit de uitvoerende kant, lees: partijen als Fris Investment Care en KOERS, kunnen komen. Daarbij benadrukt Djordy van Laar ook het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen, zij het dat ze opereren vanuit een andere insteek. “In die zin was de pilot ook verhelderend voor de deelnemers omdat het ze inzicht gaf in alle schakels die samen de ESG keten vormen. Uiteindelijk kan ESG alleen maar een succes worden als mensen het totaalplaatje zien en inzien waarom er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt.”

Meer weten?

De geïnitieerde opleidingspakketten omvatten verschillende onderdelen, waaronder online modules, klassikale sessies, teamopdrachten en een online pitch. Wie meer wil weten over de ESG module of over de andere modules, neemt contact op met Roland van der Hoek: 06-51517087, rolandvanderhoek@koers.com.

Gerelateerd
Meer weten over de ESG module?

Roland van der Hoek

commercieel manager
088 09 90 220 info@koers.com
Naar boven