KOERS maakt het verschil

KOERS zet nieuwe stap in makersrevolutie en sluit aan bij Platform 2050

Recentelijk ondertekenden Harold Koers, directeur-eigenaar van KOERS, en Bart Wansink, oprichter van Platform 2050, de overeenkomst waarmee Koers Groep deelnemer wordt van Platform 2050. Door deze deelname breidt KOERS haar activiteiten uit op het gebied van duurzaam renoveren en bouwen en onderstreept ze haar dit jaar ingezette makersrevolutie.

Platform 2050 Bart Wansinken Harold Koers | KOERS
“Een nieuwe generatie makers die het verschil wil maken en die met respect voor elkaar en het milieu wil zorgen voor betere gebouwen.”
Harold Koers

Bart Wansink die ruime ervaring heeft met energieconcepten in de nieuwbouw en bestaande bouw ziet veel kansen in krachtenbundeling om aan de enorme uitdaging van de energietransitie tegemoet te komen en deze te versnellen. Richting 2050 moeten 2,1 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

“Platform 2050 helpt woningcorporaties en gebouweigenaren met het planmatig verduurzamen van hun woningvoorraad. Professioneel voor elkaar, met een gegarandeerde besparing op de energierekening.”
Bart Wansink

Slimme oplossingen voor corporaties

Met haar deelname aan Platform 2050 geeft KOERS praktische invulling aan corporatie-instrumenten zoals de Routekaart CO2-neutraal 2050 en de aanvullende Routeplanner CO2-neutraal 2050. Harold Koers “Wij geloven in innovatieve oplossingen en willen een toonaangevende speler worden op het gebied van verduurzaming. Zowel wat betreft de bestaande woningvoorraad, als wat betreft nieuw te ontwikkelen woningen. Ook geloven we heilig in krachtenbundelingen zoals Platform 2050. Want daarmee kun je slim inspelen op de overheidsopgaves en kunnen woningen kostenefficiënt verduurzaamd of ontwikkeld worden.”

Versneld verduurzamen

Platform 2050 is hèt podium voor gespecialiseerde vastgoedonderhoudsbedrijven, die samen de Nederlandse woningvoorraad versneld willen verduurzamen. De deelnemers bundelen hun krachten om de aanpak aan de voorkant te organiseren en in de praktijk brengen. Door de gezamenlijke aanpak kunnen, volgens Wansink, deelnemers kosten besparen op sales en marketing. En kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van een QuickScan met een stappenplan om woningen efficiënt te verduurzamen. Daarnaast kunnen deelnemers gebruik maken van een landelijk netwerk van experts op gebied van isolatie, ventilatie en duurzame energieoplossingen waar Platform 2050 samenwerkingsovereenkomsten mee afsluit om door middel van inkoopbundeling kostprijsvoordelen te behalen.

Gerelateerd
Naar boven