KOERS maakt het verschil

Richard de Bruin en Ton Krijgsman over renovatieproject Rijndam Revalidatie: 'Juist in het voortraject kun je het verschil maken'

Een renovatieproject in een ziekenhuis of zorgomgeving vraagt specifieke kwaliteiten van je als bouwer. Niet alleen omdat je te maken hebt met kwetsbare betrokkenen en het zorgproces gewoon doorgaat tijdens de voorbereidingen en bouw van het project. Maar ook omdat er zeer strenge eisen worden gesteld op het gebied van hygiëne en legionella- en infectiepreventie. Kortom, niet alleen het eindproduct, maar ook het proces ernaartoe vraagt om specifieke kwaliteiten. Om over kennis van de specifieke wet- en regelgeving nog maar te zwijgen.

Rijndam Revalidatie Rotterdam | KOERS

Bij KOERS weten ze er alles van. De afgelopen jaren realiseerde deze bouwer al verschillende projecten op dit terrein. Meest recent is een complete renovatie van 41 sanitaire eenheden bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Mooie gelegenheid om aan tafel te gaan met Richard de Bruin als technisch adviseur & planvoorbereider en Ton Krijgsman, die als teammanager verantwoordelijk is voor de realisatie van het project. Want zowel in de planfase als bij de uitvoering vraagt zo’n project om een specifieke aanpak. Ton Krijgsman: “Iedere aannemer kan bij wijze van spreken wel nieuwbouw realiseren, maar bij renovatie van bestaand zorgvastgoed krijg je als bouwer te maken met kwetsbare bewoners. Wij hebben daar ervaring mee en weten daarmee om te gaan. Want het primaire proces, de zorg, moet altijd doorgang vinden. Bij nieuwbouw heb je daar niet mee te maken.”

'Want het primaire proces, de zorg, moet altijd doorgang vinden.'

Zorgvuldigheid voorop

In het algemeen geldt natuurlijk dat je in een ziekenhuis- en zorgomgevingen uiterst zorgvuldig moet werken. Dat stelt bijvoorbeeld specifieke eisen aan de wijze waarop je de routing en opslag van bouwmaterialen inricht en hoe je omgaat met de hygiëne. Richard de Bruin: “Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de kwaliteit en opbouw van je stofschotten (echt stofdicht en afneembaar maken) en toe- en afvoer van materialen in gesloten karren, zodat er geen stof wordt verspreid vanaf de werklocatie. Er moet zeer zorgvuldig worden gewerkt, met respect voor de omgeving, de medewerkers, de patiënten en de bezoekers. Dat maakt het complex en leidt ertoe dat niet iedere bouwer ‘zomaar even’ ingeschakeld kan worden voor een ogenschijnlijk eenvoudige opdrachten. ” Richard de Bruin is bij KOERS onder andere verantwoordelijk voor projecten op dit specifieke werkterrein. Hij weet als geen ander wat de haken en ogen zijn van verbouw- en renovatieprojecten op het gebied van zorgvastgoed. Hij heeft in de loop der jaren zowel aan de opdrachtgeverszijde als aan de uitvoerderszijde ruime ervaring opgedaan. Daardoor begrijpt hij de klant en weet hij wat de bewoners verwachten van huisvesting en voorzieningen.

Slim faseren

Het was ook één van de redenen waarom Rijndam Revalidatie KOERS inschakelde, nadat de initiële nieuwbouwplannen van de klant niet realistisch bleken te zijn. Richard de Bruin: “Wij zijn vervolgens gaan praten met de klant om te kijken of het ook anders kon worden aangepakt. Daarbij werd, vult Ton Krijgsman aan, uitgegaan van het programma van eisen van de nieuwbouwplannen. Er werd dus niet beknibbeld op de kwaliteit. Het maakt duidelijk dat het belangrijk is om bij zo’n klus vroegtijdig ingeschakeld te worden, volgens De Bruin. Aangezien je juist in het voortraject het verschil kunt maken en de kans hebt om mee te denken hoe je zo’n project sneller, slimmer, beter, functioneler en vooral binnen het budget kunt realiseren. Een goede planning speelde in het geheel een cruciale rol. Volgens teammanager Ton Krijgsman was het zelfs de grootste uitdaging van het hele project. “We zijn daarbij onverhoopt een handje geholpen door COVID-19. Normaal gesproken plannen we op dagdelen en nu, door de RIVM richtlijnen, op kwartieren.” Om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken worden er dagelijks 6 tot 8 badkamers onder handen genomen, op verschillende afdelingen verspreid over de drie verdiepingen. Krijgsman: “We houden met onze werkzaamheden en aanwezigheid op de afdelingen zoveel mogelijk rekening met het zorgproces. Dit is gedaan in nauw overleg met de zorghoofden van de afdelingen en de projectmanager van Rijndam, een rol welke is ingevuld door Stevens Van Dijck Bouwmanagers en Adviseurs."

'Door de gedegen voorbereiding en de slimme fasering is de overlast tot een minimum beperkt.'

Meer weten?

Bent u als eigenaar of gebruiker van zorgvastgoed geïnteresseerd in de aanpak van KOERS? Zowel van bouw en renovatie, als van het onderhoud en het beheer? Neem dan contact op met Roland van der Hoek commercieel manager bij KOERS. U kunt hem bereiken op: 088 0990220 of 06 51517087. Mailen kan ook: rolandvanderhoek@koers.com.

Gerelateerd
Meer weten?

Roland van der Hoek

commercieel manager
088 09 90 220 info@koers.com
Naar boven