KOERS maakt het verschil

KOERS adviseert. Slimme oplossingen waarmee uw vastgoed op voorsprong komt

KOERS maakt het verschil met slimme oplossingen die zorgen voor betere gebouwen.

High Key Advisering

Met een breed netwerk en jarenlange praktische ervaring in de bouw,- en vastgoedbrache biedt KOERS slimme oplossingen voor alle mogelijke uitdagingen waar u als vastgoedeigenaar of -beheerder voor staat. Uw belangen zijn daarbij leidend. We adviseren u graag en staan u bij met raad en daad. En zoeken samen met u naar een creatieve en transparante invulling van uw vastgoed vraagstukken. Oplossingen waarmee we uw vastgoed op voorsprong brengen. Gaat niet bestaat niet wat ons betreft.

Bemiddeling

Een omvangrijk netwerk met specifieke kansen
KOERS bemiddeling is gericht op aan en verkoop van vastgoed en vastgoedbeleggingen. Wij creëren kansen en laten onze relaties optimaal profiteren. Wij kennen de kracht van onze eigen mensen en die van ons netwerk. Ons omvangrijke netwerk biedt specifieke kansen. Daardoor weten wij de juiste mensen en de juiste partijen vaak aan elkaar te koppelen.

Plananalyse

Snel inzicht in de haalbaarheid van projecten
Planologische en technische inhoudelijkheid en onze commerciële no-nonsense benadering zorgen voor snelle plananalyses Een goede start is essentieel voor het slagen van een concept. Een project kan nog zo mooi klinken alles valt of staat met de haalbaarheid van het plan. In het voorstel moet rekening worden gehouden met het bestemmingsplan, de regelgeving, de wensen, de kosten, opbrengsten en de mogelijkheden. Een haalbaarheidsanalyse geeft betrokken partijen van te voren inzicht over de (financiële) uitvoerbaarheid. Een haalbaarheidsanalyse voorkomt verkeerde investeringen en zorgt ervoor dat de plannen stroken met de werkelijkheid.

Ontwikkelmanagement

Projectmanagement in ontwikkeling
In (Co)ontwikkeling voert KOERS voert zelf het projectmanagement vanaf initiatief tot oplevering. Wij vormen één aanspreekpunt, hanteren één contract en één prijs. Wij vormen samen met de architect de brug tussen alle partijen. Door het kleine en op elkaar ingespeelde team alle kwaliteit en capaciteit in huis om projecten snel uit te ontwikkelen. Alle projecten komen tot stand in nauw overleg met overheden, belanghebbenden en investeerders.

Naar boven