KOERS maakt het verschil

Inclusief en betaalbaar wonen in Amsterdam

DE WOONDIVERSITEIT AMSTERDAM


Om met de huidige, hoge huizenprijzen de inclusieve stad in stand te houden, is een flinke uitdaging. Het is met name lastig om betaalbare huisvesting te creëren voor bijzondere doelgroepen zoals studenten, starters en statushouders. Zeker in een stad als Amsterdam.


KOERS ging deze uitdaging aan door in opdracht van de gemeente Amsterdam de voormalige huisvesting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan de Hoogte Kadijk om te bouwen tot De Woondiversiteit. Met daarin zo’n 116 wooneenheden voor studenten, starters en statushouders. En maakte het verschil op diverse terreinen.

Strakke planning

Eén van de grootste uitdagingen was, volgens projectleider Hans Grootendorst van KOERS, de strakke deadline: “We hebben 116 wooneenheden gerealiseerd in krap een half jaar tijd. Dat had te maken met bepaalde subsidies die we alleen maar zouden krijgen als we op tijd opleverden.”“We hebben 116 wooneenheden gerealiseerd in krap een half jaar tijd."Beperkt budget

Het krappe budget was een ander dingetje. Peperdure appartementen realiseren in een monumentaal historisch kantoorpand is geen kunst. Maar huisvesting voor bijzondere doelgroepen, waarbij de maatschappelijke meerwaarde belangrijk is en het budget beperkt, wel. Hans Grootendorst: “Door het beperkte budget hebben we de kar van het project helemaal zelf moeten trekken. Alle engineering, alle projectmanagement, lag bij ons. Waar je normaal gesproken nog adviesbureaus hebt of een projectmanagement bureau, hadden we dat hier niet. We hebben ons eigen bestek geschreven.”


"Om kosten te besparen lag alle engineering, alle projectmanagement, bij ons."

Zoals bij zoveel projecten van vandaag de dag speelde volgens Grootendorst bij dit project ook verwachtingsmanagement een belangrijke rol: “Ik heb er persoonlijk veel tijd in gestoken om de eindgebruikers, met name de statushouders, duidelijk te maken wat ze konden verwachten van hun toekomstige huisvesting.” Dat had deels ook te maken met het bijzondere concept van De Woondiversiteit, ontwikkeld door Villex, de partij die KOERS inschakelde: om verschillende doelgroepen elkaar te laten ondersteunen een weg te vinden in de maatschappij. Een concept dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, met de nadruk op samenwonen, samenleven en samenwerken.

Gerelateerd
Naar boven