KOERS maakt het verschil

Beleggen in vastgoed. Beleggen in een duurzame toekomst.

KOERS belegt zelfstandig en in partnerschap in met name zelf ontwikkeld vastgoed. Dat wil zeggen innovatief en duuzaam vastgoed met een laag risicoprofiel.

Kop Van Zuid

KOERS maakt het verschil, óók in vastgoedbeleggingen. Wij kiezen onze eigen weg en streven ernaar om een optimale balans te vinden tussen rendement en het toevoegen van waarde aan de gebouwde omgeving. De belangen van de stakeholders zijn daarbij voor ons altijd leidend. De beleggingen zijn conservatief gefinancierd en we steunen op een compacte en efficiente organisatie. Als het gaat om vastgoedbeleggingen handelen we voor alles respectvol. Dit geldt voor zowel het eindresultaat als voor de weg ernaartoe.

Asset Management

Tactisch vastgoedmanagement
Co-makership en jarenlange kennis stellen ons in staat pragmatisch naar vastgoedbezittingen te kunnen kijken als het gaat om de middellange termijn. In essentie is het ons doel de waarde van de vastoedbezittingen zo optimaal mogelijk te laten renderen. Simpel gezegd betekent dit dat we zoveel mogelijk financieel en maatschappelijk rendement proberen te maken.

Investment Management

Strategisch, professioneel en transparant
Slim Co-makership stelt ons in staat mee te denken op strategisch niveau. Bij investment management of portfoliomanagement denken we samen na over de omvang, samenstelling en de geografische spreiding van een portefeuille in relatie tot de ontwikkelingen in de markt op lange termijn. Hierbij staan professionaliteit en zakelijkheid op elk niveau in de organisatie voorop en middels transparante managementsystemen en een gedegen verslaglegging wordt de continuïteit van de vastgoedportefeuille gewaarborgd.

Vastgoed beleggen

Beleggen in innovatief en duuzaam vastgoed met een laag risicoprofiel
We kiezen onze eigen weg en het is ons streven om een optimale balans te vinden tussen rendement en het toevoegen van waarde aan de gebouwde omgeving. De belangen van de stakeholders zijn daarbij voor ons altijd leidend. De beleggingen zijn conservatief gefinancierd en we steunen op een compacte en efficiente organisatie. Als het gaat om beleggen handelt KOERS bovenal respectvol. Dit geldt voor zowel het eindresultaat en voor de weg daar naar toe.

Meer weten?

Harold Koers

DGA | algemeen directeur
088 09 90 220 info@koers.com
Naar boven